Logg inn

Vanntrim senior:

Eige tilbod for seniorar i terapibassenget i Havhesten. Dette er ei inspirerande og energisk treningform der du får brukt heile kroppen. Styrketrening i vatn er ei skånsom og effektiv treningsform. Vanntrim senior er kvar onsdag kl.10:00-11:00. Oppstart er 5.oktober. Velkommen til ei trivelig treningsøkt!

 

Teknikktrening i symjing for vaksne:

Ønskjer du å forbetre symjeteknikken din og bruke symjing som ein del av treninga? Er du tidlegare symjar, og ynskjer å trene igjen i eigen bane (master)?

I samarbeid med FSK symjegruppa lanserer no Havhesten symjetrim/symjetrening med eigen instruktør på torsdagar frå kl. 19:00-20:00. Hovudbassenget vil vere stengt av for hopping og ballspel. Dette er symjarane sin time.

Fokus vil vere å forbetre teknikk i blant anna brystsymjing, crawl og ryggsymjing, samt enkle treningstips. Målgruppa er vaksne (16+) som ønskjer å halde seg i form og bruke symjing som ein del av treninga si eller som alternativ trening i ein kortare eller lengre periode. Dette er eit lågterskeltilbod, men det er krav om at ein må kunne symje nokre 100 meter. Instruktør vil lage eit felles treningsprogram for dei som kjem, så kan kvar symjar tilpasse dette til sitt nivå.

Velkommen!

 

Oppfordring til foreldre:

Vi har i sommer og den siste tida hatt utfordringar med mykje uro/hærverk blant barn i alderen 10-14 år. Dette gjeld regelbrudd, tar ikkje imot beskjedar og tilgrising/hærverk. Ta gjerne en diskusjon med borna dykkar om dette. Dersom reglar ikkje bli fulgt, vil dette i ytterste konsekvens føre til utvisning på 3-6 mnd. Dersom foreldre har spørsmål ang. dette, ta kontakt med Havhesten.

 

Kurs
Svømmekurs høsten 2016: Tidsplan, kurset for 5-åringer: Onsdag kl. 18:00- 18:45. Påmelding her  Det må vere minimum 10 påmeldte per kurs. 5-åringer: 10 X 45 min, kr. 1250,- per deltakar. Babysvømming: 10 x 30 min, kr 1250,- per deltakar. Betaling ved ankomst første kursdag med mindre anna er

Les mer: Kurs

Badande må opp av bassenga
30 minutt før stengetid

 

Opningstider svømmehall

( Kalenderdagen i dag er utheva )

mandag
26-09-2016
10:00 - 20:30
tirsdag
27-09-2016
06:30 - 20:30
onsdag
28-09-2016
10:00 - 20:30
torsdag
29-09-2016
06:30 - 20:30
fredag
30-09-2016
10:00 - 20:30
lørdag
01-10-2016
10:00 - 16:00
søndag
02-10-2016
10:00 - 16:00

Opningstider treningsstudio

( Kalenderdagen i dag er utheva )

mandag
26-09-2016
09:00 - 20:30
tirsdag
27-09-2016
06:30 - 20:30
onsdag
28-09-2016
09:00 - 20:30
torsdag
29-09-2016
06:30 - 20:30
fredag
30-09-2016
09:00 - 20:30
lørdag
01-10-2016
10:00 - 16:00
søndag
02-10-2016
10:00 - 16:00