DRIFTSMELDINGMandåger mellom 18:30-20:00 er

terapibassenget stengd grunna kurs.

Resten av huset er ope som vanleg.NYHEITDå mange har etterlyst vanntrim på kveldstid kan vi no endeleg tilby dette. Vi kjem til å køyre vanntrimmen i ein prøveperiode, med oppstart torsdag 09.11 kl. 19:00-19:45 . Om ynskjeleg starter vi opp med faste timer frå januar 2024. Interessert? Kom og bli med då vel!