PåMELDING FOR SVØMMEKURS

Denne informasjonen vil danna grunnlag for dei anbefalninger som treningsvegleiaren vil gi deg. All informasjon i dette skjemaet er konfidensielT