Kartleggingsskjema for SYMJERETTLEIING

Denne informasjonen vil danne grunnlag for dei anbefalingar som symjerettleiaren vil gje deg. All informasjon i dette skjemaet er konfidensielT. Om ynskjeleg kan ein få eit symjeprogram etter timen..

SEND inn skjema her for ønsket dato og tidspunkt, så tar vår symjerettleiar kontakt fortløpande for å avtale tidspunkt.

Rettleinga kostar 350,- for første gong, deretter 550,- per gong. Rettleinga varar i 45 minutt.