Kartleggingsskjema for SYMJERETTLEIING

Denne informasjonen vil danne grunnlag for dei anbefalingar som symjerettleiaren vil gje deg. All informasjon i dette skjemaet er konfidensielT. Om ynskjeleg kan ein få eit symjeprogram etter timen..

SEND inn skjema her for ønsket dato og tidspunkt, så tar vår symjerettleiar kontakt fortløpande for å avtale tidspunkt.

Rettleinga varar i 45 minutter og kostar 350,-