DRIFT: Normal drift. 

TRENING: Ingen organisert trening i terapibassenget i vinterferien (veke 8). Frisklivssentralen sine treningar (utenom opningstid) onsdag og fredag går som normalt.

KURS: Det blir dessverre ikkje babysvømming eller svømmekurs for småbarn våren 2018. 

badevaktBadevertane har kontinuerlig tilsyn i symjehallen og i trimrommet.

Badevertane si rolle er eit overordna tilsyn over alle badegjestar.

For trimrommet gjeld følgjande aldersgrense:

 • 16 års aldersgrense.

For symjehallen gjeld følgjande:

 • Born under 10 år skal ha følgje med ein person over 16 år.
 • Born over 10 år som ikkje er symjedyktige, skal ha følgje med ein person over 16 år.
 • Foreldre eller følgjer skal passe godt på borna som dei har ansvar for.
 • Dersom badegjestar ikkje overheld skiltinga vil dette føre til bortvising frå badeanlegget.
 • Dersom badegjestar ikkje respekterer meldingar frå badevertane vil dette føre til bortvising frå badeanlegget.

- Dagleg leiar -

Svømmehallen

mandag
26-02
10:00 - 20:00
tirsdag
27-02
06:30 - 20:00
onsdag
28-02
10:00 - 20:00
torsdag
01-03
06:30 - 20:00
fredag
02-03
10:00 - 20:00
lørdag
03-03
10:00 - 15:30
søndag
04-03
10:00 - 15:30

Treningssenter

mandag
26-02
09:00 - 20:30
tirsdag
27-02
06:30 - 20:30
onsdag
28-02
09:00 - 20:30
torsdag
01-03
06:30 - 20:30
fredag
02-03
09:00 - 20:30
lørdag
03-03
10:00 - 16:00
søndag
04-03
10:00 - 16:00
 • Ferdigheitsprøve i svømming
  Ved skulestart i 2017 vart det innført ei ferdigheitsprøve i svømming for elevane frå første til fjerde trinn...
 • Svøm deg til KOS
  Treng du litt ekstra motivasjon for å komme i gong med trimmen i det nye året? Havhesten og andre svømmeanlegg...
 • Her julekosar vi oss!
  Her i Havhesten er vi prega av førjulestemning. Vi pyntar rundt oss og gjer det vi kan for at folk ikkje skal...
 • Mil etter mil – år etter år
  Å starte dagen med ein tur i Havhesten er fantastisk bra, om ein skal tru den gjengen som går der fast, kvar e...
 • Havhesten i Firdaposten 17. november
  Firdaposten har intervju styreleiar i Havhesten KF Anders Ole Sunnarvik om opprustinga av Havhesten - Firdapos...
 • Visste du at?
  Hovudbassenget i Havhesten rommar 800 000 liter vatn. Terapibassenget rommar 180 000 liter vatn. Dagleg er det...